اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1394 / 6 / 17 ورک شاپ کاریکاتور مسعود شجاعی در مشهد


ایران کارتون:

روز چهارشنبه 18 شهریورماه 1394 ورک شاپ کارتون و کاریکاتور با حضور سیدمسعود شجاعی طباطبایی در حوزه هنری خراسان رضوی برگزار می گردد.

علاقمندان جهت شرکت می توانند از ساعت 14 تا 19 به مکان یاد شده واقع در بین هاشمیه 20 و 22 مراجعه نمایند.


ایران کارتون:

روز چهارشنبه 18 شهریورماه 1394 ورک شاپ کارتون و کاریکاتور با حضور سیدمسعود شجاعی طباطبایی در حوزه هنری خراسان رضوی برگزار می گردد ...

Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions