اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1394 / 6 / 21 مراحل داوری در جشنواره های کارتون و کاریکاتور/ مسعود ضیایی


ایران کارتون:

یکی از مرسوم ترین شیوه هایی که در داوری کارتون و کاریکاتور رایج است را شرح می دهم. البته ممکن است به انتخاب دبیر جشنواره شیوه های دیگری هم در خصوص داوری اجرا شود.
1. بررسی محورهای جشنواره: در این مرحله داوران محورهای جشنواره را با دبیر جشنواره مرور می کنند. 

2. نمایش آثار: در این مرحله آثار بطور کلی یک بار دیده می شوند تا داوران یک زمینه ذهنی نسبت به تمام آثار داشته باشند. 

3. بازبینی و حذف: در مرحله سوم مجددا آثار دیده شده و با بالا بردن دست ها حذف می شوند. در این مرحله عموما بحث وجود ندارد و تمرکز داوران روی حذف آثار ضیعف در اجرا و ایده است. در اصل تمام آثار یک پالایش نهایی می شود. مثلا اگر سه داور وجود داشت با بالا بردن دو دست یک اثر حذف و اگر پنج داور بود با بالا بردن سه دست یک اثر حذف می شود و بالعکس.

4. بحث و گفتگو: این مرحله ی بحث و گفتگوست. آثار باقیمانده مجددا توسط داوران مورد بررسی قرار می گیرند و در خصوص حذف یا ماندشان گفتگو و بحث شده و نقاط ضعف و قوتشان بیان می شود. 

5. تک آثار و حذف: در این مرحله هنرمندانی که چند اثر دارند، تنها یک اثرشان و بهترین آن به تایید داوران برای رقابت در فینال باقی می ماند. این عمل بدین خاطر صورت می گیرد که اگر یک داور به یک هنرمند یا تکنیک خاص تمایل داشت، این سلیقه مانع از امتیاز برای وی و سلب آن از دیگر رقبا نباشد و همه در یک سطح برابر برای کسب جوایز رقابت کنند. اگر چه هنوز بسیاری از مسابقات ناقض این اصل مهم داوری کارتون و کاریکاتور هستند. 

6. انتخاب برندگان: مرحله نهایی که بیشترین گفتگو و بحث و جدل در آن صورت می گیرد. قدرت دفاع و توانایی داور در اثبات نقاط ضعف یا قوت، تحلیل و آنالیز اثر در این مرحله می تواند تعیین کننده باشد و البته کشف تشابهات که می تواند یک اثر را از کسب جایزه محروم کند. در اين مرحله در صورت به توافق نرسيدن داوران در خصوص برندگان اصلی و تقديری، نهايتا رای گيری يا امتياز بندی خواهد شد و آثاری كه بيشترين امتياز را آورده اند به ترتيب معرفی مي گردند.


ایران کارتون:

یکی از مرسوم ترین شیوه هایی که در داوری کارتون و کاریکاتور رایج است را شرح می دهم. البته ممکن است به انتخاب ...

Current rating: 1
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions