اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1394 / 10 / 6 نمایشگاه گروهی کارتون هنرمندان مطرح دنیا در ترکیه


ایران کارتون:

نمایشگاهی از آثار هنرمندانی چون: آنجل بولیگان از مکزیک، سیدمسعود شجاعی طباطبایی، لوک دسچیمیکر از بلژیک، برنارد بوتون از فرانسه، سیلویانو ملو از برزیل، دارکو درجویچ از مونتنگرو و ... از پنجشنیه 17 دی 1394 با موضوع خاورمیانه و صلح در استانبول برپا می گردد.


ایران کارتون:

نمایشگاهی از آثار هنرمندانی چون: آنجل بولیگان از مکزیک، سیدمسعود شجاعی طباطبایی، لوک دسچیمیکر از بلژیک، برنارد بوتون از فرانسه، سیلویانو ملو از ...

Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions