اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1395 / 6 / 18 ایده برتر+اجرای خوب=موفقیت / سیدمسعود شجاعی طباطبایی


علیرضا پاکدل به شایستگی توانست در جشنواره امسال پیراسیکابا جایزه بزرگ و جایزه اول را از آن خود کند.
عوامل:
1-ایده خوب
ایده پاکدل در واقع از همان بحث جابجایی در کارتون سرجشمه می گیرد، او آکواریم که مکانی برای حضور ماهیان است را به فضایی برای نشان دادن آدم های غرق شده  تشبیه کرده، بنابراین با بهره گیری از یک نشانه مناسب توانست ذهن مخاطب را به سوی خود جذب کند، این ایده در زمانی کار شد که ما با بحران بزرگ و جهانی مهاجرت روبروییم. مهاجرت مردمی که غالبا از جنگ می گریزند به قصد اینکه به مدینه فاضله یا اتوپیا برسند، اما متاسفانه در دریایی (در اینجا) به عنوان یک حقیقت تلخ غرق می شوند و به مقصد نمی رسند. نمونه اش کودک سه سال و نیمه سوری به اسم آیلان کردی. بنابراین پاکدل هم موضوع و هم ایده مناسبی را پیدا و خلق کرده است.

2-اجرای خوب
یکی از ویژگیهای پاکدل اجرای خوب آثارش است، او واقعا برای کارهایش وقت می گذارد و به جزییات و نشانه ها به خوبی توجه دارد. بنابراین یک ایده خوب را با اجرایی مناسب تبدیل به یک اثر فاخر می کند.


علیرضا پاکدل به شایستگی توانست در جشنواره امسال پیراسیکابا جایزه بزرگ و جایزه اول را از آن خود کند.
عوامل:
1-ایده خوب
ایده پاکدل در ...

Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions