اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1395 / 6 / 18 ایده یابی / جابجایی در کارتون


اثر اسماعیل بابایی / جابجایی دندانها با صفحات کتاب

آموزش، يعني انتقال مهارت از يك «پيشرفته» به يك «مبتدي». طبيعي است كه اين انتقال به سادگي صورت­ پذير نخواهد بود. آموزش كارتون به اندازه آموزش نقاشي پرزحمت و مشكل ­آفرين است.

كارتون كاملا عوام ­پسند است به گونه­ اي كه از ذوق عامه مردم برخوردار است. اين صفت جامع ­ترين و دموكراتيك ­ترين شكل هنرهاي تجسمي در جوامع كنوني است. كارتون تنها از عناصر اغراق موضوع از شكل اصلي، مبالغه و بزرگ ­نمايي استفاده نمي­ كند. بلكه از كليه تضادها و عدم تجانس ها موجود نيز بهره مي­ گيرد.

در دنياي بسيار گسترده كارتون، امكان وقوع هر پيشامدي وجود دارد. در اين دنيا همه چيز را مي­ توان معكوس و حتي موقعيت علت و معلول را نيز جابجا كرد. البته بايد توجه داشت كه اين تغيير و دگرگوني نه تنها در كارتون بلكه در بسياري از پديده­ هاي ديگر نيز مي­ توان امكان­ پذير باشد.

مارك تواين در داستان شاهزاد و گدا، جاي اين دو را با همديگر عوض مي ­كند. بدين ترتيب، طرح داستان زيبا و گيراي شاهزاده و گدا در حيطه تصورات نويسنده آن پي­ريزي مي­شود. همچنين­ "هاو" مخترع چرخ خياطي، جاي چشمه سوزن را عوض مي­كند و آن را از انتهاي سوزن به نوك آن منتقل مي­ كند و بدين گونه اساس چرخ خياطي را طرح­ ريزي مي­ كند.

بدیهی است که جابجایی دو پدیده، به دلیل بی سابقه بودن شان می تواند موجب بروز احساسات خاصی از سوی بیننده شود.

جابجايي­ هاي مورد نظر در كارتون به شكل ديگري صورت مي­ پذيرد. طبيعتا در كارتون، عرصه گسترده­ تري را در اختيار داريم كه توان مانور را به ما مي­ بخشد. ما روش دستيابي به ايده­ هاي نو را «تكنيك تفكر معكوس» مي­ ناميم. اين تكنيك، يكي از رايج­ ترين شيوه­ هايي است كه اغلب كارتونيست­ ها جهت خلق ايده­ هاي بكر از آن بهره گرفته­ اند. با كمي تامل، هر جوينده مشتاق نيز به مدد همين تكنيك مي ­تواند به ايده­ هاي نويني دست يابد.

اينك با مراجعه به چند كارتون، روند شكل­ گيري يك موضوع با استفاده از تكنيك تفكر معكوس مورد بررسي قرار مي­ گيرد تا با شيوه به كارگيري اين تكنيك، آشنا شويد.

اثر جیتت کاستانا / جابجایی نان و کتاب

اثر هالیت کورتولموز / جابجایی کتاب با وسیله موسیقی


اثر اسماعیل بابایی / جابجایی دندانها با صفحات کتاب

آموزش، يعني انتقال مهارت از يك «پيشرفته» به يك «مبتدي». طبيعي است كه اين انتقال به سادگي ...

Current rating: 2
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions