اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1394 / 6 / 29 اعضای هیئت داوران 7مین مسابقه بین المللی کارتون ذهن درخشان مکزیک معرفی شدند


ایران کارتون:

اعضای هیئت داوران 7مین مسابقه بین المللی کارتون ذهن درخشان مکزیک معرفی شدن.

گفتنی است محمدعلی خلجی، کارتونیست خوب کشورمان نیز در جمع هنرمندان این هیئت می باشد.


ایران کارتون:

اعضای هیئت داوران 7مین مسابقه بین المللی کارتون ذهن درخشان مکزیک معرفی شدن.

گفتنی است محمدعلی خلجی، کارتونیست خوب کشورمان نیز در جمع ...

Current rating: 1
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions