اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1394 / 7 / 15 پنجمین نمایشگاه انفرادی کارتون آیت نادری در اصفهان


ایران کارتون:

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان (دفتر آموزش، پژوهش و کارآفرینی فرهنگ و هنر) برگزار می کند:
پنجمین نمایشگاه انفرادی کارتون آیت نادری در گالری استاد عیسی بهادری واقع در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان برگزار می گردد.

افتتاحیه نمایشگاه روز پنج شنبه 16 مهر 1394 ساعت 10 صبح بوده و این نمایشگاه تا 23 مهرماه از ساعت 9 تا 14 ادامه دارد.


ایران کارتون:

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان (دفتر آموزش، پژوهش و کارآفرینی فرهنگ و هنر) برگزار می کند:
پنجمین نمایشگاه انفرادی کارتون ...

Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions