اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1394 / 5 / 23 پشت خطوط دشمن /انیمیشنی با موضوع جنگ


chloe bonnet
seraphin Guere
کلوه بونت روایتی ساده از جنگ دارد، او با انیمیشن کوتاه خود سعی دارد خشونت در جنگ را از چشمان کودکان ببیند
انیمیشن پشت خطوط نگاهی ساده و در عین حال مفهومی به جنگ جهانی دوم دارد.

 


chloe bonnet
seraphin Guere
کلوه بونت روایتی ساده از جنگ دارد، او با انیمیشن کوتاه خود سعی دارد خشونت در جنگ را از چشمان کودکان ...

Current rating: 2
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions