اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1394 / 5 / 23 نمایش انیمیشن اهرام مصر


 این فیلم ساخته مشترک کورنتین شارول، لیز کوریل ، الیور لافای و نیکولاس مریخی است، این انیمیشن با بازدید بیش از سیزده میلیون نفر در فضای مجازی یکی از مطرح ترین فیلم های انیمیشن روز می باشد، داستان این فیلم حکایت باشتان شناسی است که در پی اکتشاف اهرام مصر است، که ناگهان با کنترل از راه دور این اهرام روبرو می شود،
The Egyptian Pyramids

 


 این فیلم ساخته مشترک کورنتین شارول، لیز کوریل ، الیور لافای و نیکولاس مریخی است، این انیمیشن با بازدید بیش از سیزده میلیون نفر در فضای ...

Current rating: 2
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions