اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1395 / 7 / 8 نخستین کارتونیست حرفه ای ایران / سیدمسعود شجاعی طباطبایی


ایران کارتون:

تا آن جا که اسناد و مدارک به جای مانده نشان می­دهد از آغاز انتشار نشریه ملانصرالدین تا سال 1917،9 تصویرساز و کارتونیست معروف از ملیت های گوناگون برای این نشریه تصویر و کارتون کشیدند. از این میان عظیم عظیم زاده و سیدعلی بهزاد از جمله هنرمندان ایرانی بودند که با این نشریه همکاری کردند.

بنابراین عظیم زاده را می توان نخستین کارتونیست ایرانی دانست که به شکل حرفه­ای در نشریات مصور فکاهی متعددی از جمله نشریه «ملانصرالدین» قلم می­زد. او جزو هنرمندان پیشرویی بود که در روند شکل­گیری این شیوه هنری در ایران و همچنین تعالی بخشیدن به آن تلاش های موثر و چشمگیری انجام داد.

عظیم عظیم زاده (1880-1942م) به دلیل شرایط سیاسی آن زمان و پس از این که بخش وسیعی از حاصل خیزترین و ثروتمندترین سرزمین­های ایران به اشغال امپراطوری روسیه درآمد، در باکو ماند. در این زمان بود که زمینه آشنایی وی با جلیل محمد قلی زاده مدیر نشریه «ملانصرالدین» فراهم شد. این آشنایی سبب فعالیت مستمر عظیم زاده در این نشریه شد، آن چنان که بعدها نام وی با نام این نشریه در هم آمیخت.


ایران کارتون:

تا آن جا که اسناد و مدارک به جای مانده نشان می­دهد از آغاز انتشار نشریه ملانصرالدین تا سال 1917،9 تصویرساز ...

Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions