اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1395 / 7 / 8 آناتومی و معنا / جان ادکینز ریچاردوسون


ایران کارتون:

تا آنجا که به بیان هنری مربوط می­شود، اندازه و فرم گردن یکی از مهمترین مشخصه­های فیزیکی بدن انسان است. درشکل 1، دو نمونه موجود حیوانی دیده می­شود. یکی هیولایی شاخدار و دیگری حیوانی وحشی ملبس به تی­شرت است. سر آنها به میان شانه­هایشان فرو رفته است. آنها گردن ندارند. نه به این دلیل که چاقند (مثل سومین مرد از سمت چپ) و نه به سبب  وضع و حالت قرار گرفتن تصویر (مانند چهارمین و پنجمین مرد از سمت راست)، بلکه بدین خاطر که آنها اساسا گردن ندارند.

در فرهنگ غرب، گردن­های دراز را به آن دسته از افراد و موجودات که دارای شخصیتی متناسب با ذوق و ذائقه مقبول عامه باشند، نسبت می­دهند و گردن­های کوتاه را به گروهی که دارای روح و نفسی در سطح خواسته­های پست حیوانیند منتسب می­کنند و در نتیجه در هنر قدیسین و کسانی که دارای خصایص والای روحانی هستند، با  گردن­های دراز و موجودات خشن و پست با گردن­های کوتاه، کلفت و یا بدون گردن مشخص می­شوند. البته این بدان معنی نیست که هر گردن کوتاهی، به ضرورت ما را به این استنتاج رهنمون گردد که صاحب آن شخص قابل احترام و تحسین نیست.

دومین مرد از سمت چپ در شکل 1 درمجموع بسیار دور از واقعیت به نظر می­رسد. اعتماد به نفس او احمقانه است، زیرا جز به افراط و پوچی بر چیز دیگری استوار نیست.

به رومونا و جوانیتا شکل 2 دختران دوقلوی آقای مارتینز توجه کنید. هر دوی آنها موجب ناامیدی اویند و هیچ یک از آنها در بزهکاری دست کمی از دیگری ندارد. رامونا هرزه، لاقید در مسائل جنسی و جنایتکار است. در حالی که جوانیتا بدبین و شیاد است. او تنها بدین خاطر مشروب می­نوشد تا در عالم مستی خصوصیات منفی خویش را به فراموشی بسپارد. از سکس برای فریفتن خویش استفاده می­کند و کشتن دشمنانش برای وی به صورت یک عادت درآمده است.

از بین تصاویر هر یک مربوط به کدام یک از آنهاست؟ احتیاج نیست که به شما بگوییم، آنها را از روی گردنشان خواهید شناخت.


ایران کارتون:

تا آنجا که به بیان هنری مربوط می­شود، اندازه و فرم گردن یکی از مهمترین مشخصه­های فیزیکی بدن انسان است. درشکل ...

Currently unrated


مطالب مرتبطخانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions