اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1394 / 8 / 5 روز نوشت و کارتون مطبوعاتی


ایران کارتون:

همانگونه که می دانید، مدتی است بخش روزنوشت سایت ایران کارتون در بیشتر موارد به انتشار کارتون های مطبوعاتی اختصاص یافته است که هدف از این کار توجه بیشتر به کارتون مطبوعاتی در کنار سایر شاخه های این هنر بوده است.

لذا شما هنرمندان گرامی می توانید کارتون های خود را با موضوعات روز داخلی و بین المللی برای انتشار به نشانی: info@irancartoon.ir ارسال نمایید.

با تشکر


ایران کارتون:

همانگونه که می دانید، مدتی است بخش روزنوشت سایت ایران کارتون در بیشتر موارد به انتشار کارتون های مطبوعاتی اختصاص یافته است که ...

Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions