اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1395 / 7 / 13 توهمات بصری، بخش سوم / محمدحسین نیرومند


ایران کارتون:

تصویر 3، اثر هنرمند برجسته هلندی م. ک. اشر است هنرمندی که در به کارگیری تکنیک توهم عمق پیشرو است و با انبوه آثاری که از خود به جای گذاشته استادی خویش را نشان داده است. حتی گزافه نخواهد بود اگر او را مبتکر این تکنیک بدانیم. هر چند هنرمندانی همچون هوگارت (کارتونیست برجسته انگلیسی) در طرحی به نام «طنزی به چشم انداز دروغین» به صورت  ابتدایی و ناپخته و پیش از وی از این روش بهره گرفته است. تصویر 3 یکی از حکاکی های اشر به نام «آبشار» است که در سال 1961 آن را به گونه­ای طنزآمیز برای موضوع بحران انرژی طراحی کرده است. خوشبختانه از آنجا که طرحهای اولیه این تصویر و همچنین نحوه چگونگی پیدایش و تکوین چنین ایده­ای در ذهن اشر محفوظ است، بحث خود را با نوشته ای از ج . ل . لوفر که به تشریح این  اثر پرداخته ادامه می­دهیم. لوفر در مورد تابلوی «آبشار» چنین اظهار نظر می­کند:

«نقطه آغازین کار هنرمند مشاهده و مطالعه یک طرح پرسپکتیوی از یک مثلث بود که توسط ل . س . و . ر . پن رز در مقاله­ای تحت عنوان «اشیا ناممکن، یک نوع خاص از اغفال بصری» در شماره فوریه 1958 مجله انگلیسی روانشناسی مندرج شده بود. در هیچ یک از عناصر فرعی و تشکیل دهنده این مثلث خطایی به چشم نمی­خورد و یافت نمی شود، ولی مجموع آن ناممکن به نظر می­رسد. زیرا طریقه­ای که بوسیله آن قسمتهای مختلف این مثلث به یکدیگر ارتباط یافته است، جای بسی تغییر و اصلاح دارد. در طرحهای اشر بر اساس فکر ناشی از مشاهده مثلث مورد بحث، ما شاهدیم که وی چگونه بتدریج مثلث نخستین را به صورت یک ساختمان خارق­العاده در می­آورد که در آن آبشاری با ساختمانی ناممکن، تعبیه شده است. آبشاری که آب آن از خودش تامین می­شود و فقط موقتی از جریان باز می­ایستد که آب آن در نتیجه تبخیر پایان یابد.

روند شکل­گیری طرح «آبشار» در تصاویر 3 و 4 و 5 بخوبی مشهود است. اثر با ترکیب و گرایش صحیح و تبدیل مثلث به یک بنا توانسته است نه تنها به ایده­ای جذاب که با اجرای دقیق و ظریف، به بنای خارق­العاده­ای دست یابد بنایی که در دنیای واقعی، هرگز امکان ساخت و ایجاد آن وجود ندارد.»


ایران کارتون:

تصویر 3، اثر هنرمند برجسته هلندی م. ک. اشر است هنرمندی که در به کارگیری تکنیک توهم عمق پیشرو است و با انبوه ...

Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions