اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1394 / 11 / 6 تحلیلی برپرتره های لیندیسی لیولی


پرتره های لیندیسی لیولی با تکنیکی خلق می شوند که بیننده علاوه بر جذابیت خاص رنگها با سایه های پراکنده، نورهای معلق و تفکیک ضربه های قلم روبرو می شود.این هنرمند در واقع به دنبال بازآفرینی صورت ها با انعکاسی خوش رنگ و لعاب است که به شکل حرفه ای طراحی و نقاشی شده اند.این فرآیند تجسم رنگها و شکلها را می توان در اعوجاج چهره ها جستجو کرد.

در تصویرباراک اوباما یا پوتین، لیولی علاوه بر ارائه نقاشی پرتره، به دنبال بیان نوعی شخصیت پردازی در کارش است.در عین حال او تلاش دارد تا بیننده را در روند طبیعی بودن آثارش متقاعد سازد . در پردازش آن نیز از نگاه فانتزی نیزبه دور نمانده است.کار لیولی ارائه تصاویری با قراردادهای بصری و کارکردهای شبیه سازی است، در عین حال به کارگیری ترفندهای عکس و بازسازی فتورئالیستی خصوصا در نمای نزدیک بعضی از چهره ها کاملا به بار نشسته است.


پرتره های لیندیسی لیولی با تکنیکی خلق می شوند که بیننده علاوه بر جذابیت خاص رنگها با سایه های پراکنده، نورهای معلق و تفکیک ضربه ...

Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions