اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1394 / 11 / 27 برگزیدگان دومین جشنواره استانی مطبوعات در بخش کارتون معرفی شدند


ایران کارتون:

با برگزاری مراسم اختتامیه دومین جشنواره استانی مطبوعات استان کردستان با حضور حسن انتظامی، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد برگزیدگان بخش کارتون معرفی شدند.

در این جشنواره آقای محمدسامان صولی برای کارتون "مهر بی مهری بر سر مسکن مهر" منتشر شده در هفته نامه کوردواری موفق به کسب مقام اول شد.

همچنین سامان جعفری برای کارتون "قول های کلنگی" منتشر شده در هفته نامه کوردواری جایزه دوم این جشنواره را به خود اختصاص داد.

همچنین اردشیر صادق وزیری از کارتونیست های پیشکسوت استان برای کارتون "نجات محیط زیست" منتشر شده در ماهنامه روداو به عنوان نفر سوم این بخش انتخاب شد.


ایران کارتون:

با برگزاری مراسم اختتامیه دومین جشنواره استانی مطبوعات استان کردستان با حضور حسن انتظامی، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد برگزیدگان بخش کارتون معرفی شدند ...

Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions