اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1394 / 11 / 27 «انسان علیه انسان» در جشنواره تجسمی فجر


ایران کارتون:

به گزارش خبرنگار هنرهای تجسمی خبرگزاری فارس، «علیرضا ذاکری» گرافیست و کاریکاتوریست مطرح کشور، در تابلوی «انسان علیه انسان» با اشاره به ظهور داعش و مباحث سرمایه‌داری در هشتمین جشنواره تجسمی فجر شرکت کرد. 

نوشتار وی بر این تابلو را در ادامه می‌خوانیم:

انسان علیه انسان!

تاریخ بشر شهادت می‌دهد بر ستم ستم‌کاران! تاریخ بشر پر است از اندیشه‌های خطرناکِ جمعی  منفعت‌طلب! آنهایی که جز منافع خود سودای دیگری در سر ندارند. ثروت‌اندوزی و کسب قدرت، دلیل بزرگی برای رفتار خودخواهانه‌ی آنهاست!

... پیوسته آنها سواره بوده‌اند و انسان‌هایی بی‌شمار، پیاده! همواره تباهی و فقر سهم انسان‌های ضعیف بوده و ثروت در چنگِ جمعی ثروتمند...

اکنون تاریخ در حال تکرار است. گروه‌های تروریستی، با اندیشه‌هایی هولناک و علمیات‌های انتحاری، به‌شکار هم‌نوعان خود آمده‌اند. در میان مردم رخنه‌ می‌کنند. از کشته‌ها پشته می‌سازند! می‌کشند و تکه‌تکه می‌شود تا منافع گرگ‌های استعمارگر تطمیع شود!

اکنون نقلِ ثروتِ کلان ملت‌هاست!

صحبتِ تباهی انسانیت است، و زوال اندیشه!

فصل ظهور بربریت از افق تمدن بشری ...

 بر اساس این گزارش، «علیرضا ذاکری» گرافیست و خالق پرتره‌های اندیشمندان علوم انسانی ماه گذشته در مراسم سومین شب علوم انسانی، قلم زرین «عصر اندیشه» را از آن خود کرد.


ایران کارتون:

به گزارش خبرنگار هنرهای تجسمی خبرگزاری فارس، «علیرضا ذاکری» گرافیست و کاریکاتوریست مطرح کشور، در تابلوی «انسان علیه انسان» با اشاره به ظهور ...

Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions