اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1394 / 12 / 1 اعضای هیئت داوران 9مین مسابقه بین المللی کارتون دون کیشوت آلمان معرفی شدند


ایران کارتون:

اعضای هیئت داوران 9مین مسابقه بین المللی کارتون دون کیشوت آلمان معرفی شدند.

از ایران نیز رحیم بقال اصغری و سیدمسعود شجاعی طباطبایی از اعضای هیئت داوران این جشنواره می باشند.

برای آگاهی از شرایط شرکت در این جشنواره اینجا را کلیک کنید.


ایران کارتون:

اعضای هیئت داوران 9مین مسابقه بین المللی کارتون دون کیشوت آلمان معرفی شدند.

از ایران نیز رحیم بقال اصغری و سیدمسعود شجاعی طباطبایی ...

Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions