اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1394 / 12 / 1 نمایشگاه آثار کارتون فرامرز کشتکار در شیراز


ایران کارتون:

گالری طلوع شاهد برپایی نمایشگاهی از آثار کارتون فرامرز کشتکار می باشد.

علاقمندان جهت بازدید از این نمایشگاه می توانند تا 15 اسفند 1394 به نشانی شیراز، دانشگاه شهید رجایی مراجعه نمایند.


ایران کارتون:

گالری طلوع شاهد برپایی نمایشگاهی از آثار کارتون فرامرز کشتکار می باشد.

علاقمندان جهت بازدید از این نمایشگاه می توانند تا 15 اسفند ...

Currently unrated


مطالب مرتبطخانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions