اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1396 / 12 / 16 290مین شماره ماهنامه طنز و کاریکاتور منتشر شد


ایران کارتون:

در این شماره می خوانید و می بینید:

جامعه بي طبقه يا دو طبقه؟، حرف و کاريکاتور، حرف های بي حساب، اسطوره وسترن گری کوپر در دو نگاه، کلمات قصار وودی آلن، مسابقه درک کاريکاتور، 26 روی جلد سالگردی، هرگز تسليم نشو، به ياد نويسنده و همکار فقيد مجله حجت اله فرهاديان، گفتگوی اينترنتی با زينب نيکچه تصويرگر خنده هاي ترسناک!، فريدا کالو و رنج هايش، برنده واقعي مناطره 90 که بود؟، گفتگوی اينترنتی با امير سهيلی کارتونيست فعال سنندجی، سفرهای مامانکوپولو، قاصدک، پروتز آبله، توئيت ها، بهترين لطيفه هاهاها، 28سالگي مبارک، تارنمای عشق نما و ...


ایران کارتون:

در این شماره می خوانید و می بینید:

جامعه بي طبقه يا دو طبقه؟، حرف و کاريکاتور، حرف های بي حساب، اسطوره وسترن ...

Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions