اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1394 / 10 / 3 کارگاه نقاشی نقاش کارتونیست


ایران کارتون:

روز جمعه 4 دی ماه 1394 از ساعت 16 تا 21 کارگاه نقاشی محمود آزادنیا در "استودیو 1" برگزار می گردد.

علاقمندان جهت شرکت می توانند به نشانی: مشهد، بلوار سجاد، گلریز 2، شماره 10، نگارخانه فرزاد مراجعه نمایند.

گفتنی است ورود برای عموم آزاد و رایگان است.


ایران کارتون:

روز جمعه 4 دی ماه 1394 از ساعت 16 تا 21 کارگاه نقاشی محمود آزادنیا در "استودیو 1" برگزار می گردد.

علاقمندان جهت ...

Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions