اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1394 / 7 / 23 جایزه اول جشنواره بین المللی کارتون مقدونیه به آزادنیا رسید


ایران کارتون:

جایزه اول جشنواره بین المللی کارتون مقدونیه که با موضوع "دنیا کوچک است" برگزار شده بود به محمود آزادنیا رسید.

همچنین ندا شجاعی و سحر نصری جوایز ویژه این جشنواره را به خود اختصاص دادند.

ایران کارتون ضمن تبریک برای این هنرمندان خوب کشورمان آرزوی کسب موفقیت های روزافزون را دارد.


ایران کارتون:

جایزه اول جشنواره بین المللی کارتون مقدونیه که با موضوع "دنیا کوچک است" برگزار شده بود به محمود آزادنیا رسید.

همچنین ندا شجاعی ...

Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions