اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1394 / 11 / 21 نتایج اولین مسابقه بین المللی کارتون KYM ترکیه اعلام شد


ایران کارتون:

نتایج اولین مسابقه بین المللی کارتون KYM ترکیه که با موضوع پناهندگان برگزار شده بود اعلام شد.


ایران کارتون:

نتایج اولین مسابقه بین المللی کارتون KYM ترکیه که با موضوع پناهندگان برگزار شده بود اعلام شد.

Currently unrated


مطالب مرتبطخانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions