اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1394 / 11 / 24 فراخوان مسابقه بین المللی کارتون DHC مجارستان


ایران کارتون:

موضوع:

گرمایش خانه و منافع استفاده از سیستم گرمایش مرکزی برای عموم

شرایط:

- هر شرکت کننده می توند حداکثر 5 اثر ارسال نماید.

- اندازهآثار ارسالی باید A4 و با فرمت JPG و حداکثر حجم 10 مگابایت باید باشد.

جوایز:

نفر اول: 300 یورو

نفر دوم: 200 یورو

نفر سوم: 100 یورو

مهلت ارسال آثار:

25 اسفند 1394

نشانی ارسال آثار:

grafikuskelemen@gmail.com


ایران کارتون:

موضوع:

گرمایش خانه و منافع استفاده از سیستم گرمایش مرکزی برای عموم

شرایط:

- هر شرکت کننده می توند حداکثر 5 اثر ارسال نماید ...

Currently unrated


مطالب مرتبطخانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions