اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1394 / 7 / 28 فراخوان 4مین مسابقه بین المللی کارتون هلند


ایران کارتون:

موضوع:

آزادی (بیان، عقیده و ...)

شرایط:

- هر شرکت کننده می تواند حداکثر 8 اثر ارسال نماید.

- اندازه آثار ارسالی باید A4 بوده و پشت آن نام کامل و آدرس درج گردد.

جوایز:

نفر اول: 1000 دلار به همراه تندیس + هزینه سفر و اقامت برای شرکت در مراسم اهدای جوایز

نفر دوم: 750 دلار به همراه تندیس + هزینه سفر و اقامت برای شرکت در مراسم اهدای جوایز

نفر سوم: 500 دلار به همراه تندیس + هزینه سفر و اقامت برای شرکت در مراسم اهدای جوایز

به همراه جوایز دیگر

مهلت ارسال آثار:

10 دی 1394

نشانی ارسال آثار:

19th DUTCH CARTOONFESTIVAL, BOX 2180, 1180 ED AMSTELVEEN, THE NETHERLANDS

برای دریافت فرم شرکت در مسابقه و کسب ازلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.


ایران کارتون:

موضوع:

آزادی (بیان، عقیده و ...)

شرایط:

- هر شرکت کننده می تواند حداکثر 8 اثر ارسال نماید.

- اندازه آثار ارسالی باید A4 بوده و ...

Current rating: 3
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions