اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1394 / 8 / 13 فراخوان مسابقه بین المللی کارتون "رشوه"/ 2016


ایران کارتون:

موضوعات:

1/ رشوه

2/ فساد

3/ آزاد

شرایط:

- در ابتدا آثار از طریق ایمیل ارسال می شود و پس از انتخاب، اصل آثار باید ارسال گردد.

- به همراه آثار باید عنوان اثر، نام کامل، سن، آدرس، ایمیل و ... ارسال گردد.

- محدودیتی در اندازه و تعداد آثار ارسالی وجود ندارد.

جوایز:

نفر اول: 800 دلار

نفر دوم: 600 دلار

نفر سوم: 400 دلار

مهلت ارسال آثار:

11 دی 1394

نشانی ارسال آثار:

sunnccartoon@126.com


ایران کارتون:

موضوعات:

1/ رشوه

2/ فساد

3/ آزاد

شرایط:

- در ابتدا آثار از طریق ایمیل ارسال می شود و پس از انتخاب، اصل آثار ...

Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions