اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1395 / 2 / 7 فراخوان 2مین مسابقه بین المللی کارتون اتریش


ایران کارتون:

موضوع:

عدالت غیرمنصفانه

شرایط:

- رزولوشن آثار ارسالی باید حداقل 300dpi باشد.

- به همراه آثار ارسالی باید فرم شرکت در مسابقه نیز ارسال گردد.

جوایز:

جایزه اول: 1000 یورو

جایزه اول: 500 یورو

جایزه اول: 250 یورو

جایزه ویژه: 300 یورو

مهلت ارسال آثار:

10 مرداد 1395

نشانی ارسال آثار:

office@karikaturenverein.at

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت فرم شرکت در مسابقه اینجا را کلیک کنید.


ایران کارتون:

موضوع:

عدالت غیرمنصفانه

شرایط:

- رزولوشن آثار ارسالی باید حداقل 300dpi باشد.

- به همراه آثار ارسالی باید فرم شرکت در مسابقه نیز ارسال گردد ...

Currently unrated


مطالب مرتبطخانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions