اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1396 / 3 / 13 فراخوان 15مین جشنواره کمیک استریپ صربستان


ایران کارتون:

موضوع:

آزاد

شرایط:

- حداکثر تعداد صفحات باید 4 صفحه باشد.

- فقط کپی با کیفیت پذیرفته می شود.

- پشت هر صفحه باید شماره صفحه درج گردد.

- به همراه آثار باید فرم شرکت در مسابقه نیز ارسال گردد.

جوایز:

جایزه بزرگ: 1000 یورو و جوایز متعدد دیگر

مهلت ارسال آثار:

24 مرداد 1396

نشانی ارسال پستی آثار:

SKC Happy Gallery, SALON STRIPA, Kralja Milana 48, 11 000 Belgrade, Serbia

نشانی ارسال الکترونیکی آثار:

srecnagalerija@skc.rs

برای کسب اطلاعات بیشتراینجا را کلیک کنید.

برای دریافت فرم شرکت در مسابقه اینجا را کلیک کنید.


ایران کارتون:

موضوع:

آزاد

شرایط:

- حداکثر تعداد صفحات باید 4 صفحه باشد.

- فقط کپی با کیفیت پذیرفته می شود.

- پشت هر صفحه باید شماره صفحه ...

Currently unrated


مطالب مرتبطخانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions