اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1394 / 6 / 12 علی میرایی و محمد علی خلجی درمیان بیست هنرمند منتخب جهان در پیراسیکابای برزیل2015.


برای نخستین بار در طول چهار دهه ای که از عمر جشنواره پیراسیکابا میگذرد، نمایشگاهی از آثار بیست هنرمند منتخب جهان (که از میان برندگان دوره های پیشین این جشنواره انتخاب شده اند) در روز سه شنبه اول سپتامبر در برزیل گشایش یافت که در میان آنها علی میرایی و محمد علی خلجی به نمایندگی از ایران و آسیا در کنار کارتونیستهای برجسته ای چون کوزوبوکین و رونالد فیدی فقید، دروژنین، والری کورتو و دیگران حضور دارند. این نمایشگاه تا پایان سپتامبر برپاست.
سایت ایران کارتون این موفقیت بزرگ را به دو کارتونیست گرانمایه ایرانی آقایان علی میرایی و محمدعلی خلجی تبریک عرض می نماید.
منابع: 
http://www.boulevardbrasilia.com.br/noticias-e-eventos/salao-internacional-do-humor-tera-pela-primeira-vez-retrospectiva-em-brasilia/

http://www.bsbflash.com/salao-internacional-do-humo


برای نخستین بار در طول چهار دهه ای که از عمر جشنواره پیراسیکابا میگذرد، نمایشگاهی از آثار بیست هنرمند منتخب جهان (که از میان برندگان ...

Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions