اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1394 / 6 / 14 شماره 278 ماهنامه طنز و کاریکاتور منتشر شد


ایران کارتون:

در این شماره می خوانید و می بینید:
وقايع انتشاریه!- سياست هاي تشويق به مصرف بنزين بيشتر ومصرف تلفن همراه بيشتر!.- توافق هسته اي و دلواپسان پسا توافق و ادامه گراني ها !- شوتبال پرس - بي معني نويسي- دق نوشته- حرف و کاريکاتور-آثار استاد بهمن رضایی- تخته سیاه- ايستگاه مرگ- چت روم طنزی/ فیزیکی/ فوتبالی / سینمایی- طنز 4 بعدي- طنز کوانتومی- ميني مال اينشتینی!- فدريکا موگريني کيست؟ Mogherini - عمرشريف/ بزن بهادر بي زن! Omar sharif- کاريکاتورهاي برنده فستیوال Andromeda 2015 - سوتی نما در سینما / این شماره: هری پاتر و زندانی ازکابان - آغاز فصل نقل و انتقال برندگان و بازندگان و...


ایران کارتون:

در این شماره می خوانید و می بینید:
وقايع انتشاریه!- سياست هاي تشويق به مصرف بنزين بيشتر ومصرف تلفن همراه بيشتر!.- توافق هسته ...
Current rating: 1
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions