اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1395 / 7 / 5 دلقک، یکی از برجسته ترین آثار تاریخ هنر کاریکاتور


ایران کارتون:

«تمامی چیزهایی که می توان در چهره بیسمارک دید» عنوان طرحی از آلفوس هکتور کلمب معروف به مولوش است که می توان آن را یکی از برجسته ترین آثار تاریخ هنر کاریکاتور دانست.

مولوش با جستجو در چهره بیسمارک صدراعظم شهیر رایش دوم آنچه را که می بیند در کاریکاتوری چند مرحله مقابل دیدگان ما قرار می دهد و در این استحاله تدریجی سیمای صدراعظم را به دلقک سیرک تبدیل می کند. این انتزاع بر مبنای مشابهت بین فرم های ابروان، بینی، سبیل، و سر بیسمارک با دلقک حاصل شده بود.

سابقه فعالیت مولوش به عنوان کاریکاتوریست به اواخر قرن نوزدهم همزمان با جنگ پروس و فرانسه باز می گردد. اولین طراحی های او در کیفرخواستی مصور علیه دولت وقت فرانسه و برداشت هایش از زندگی مردم در پاریس محاصره شده خلاصه می شد و از همین نخستین تلاش های مولوش مشخص بود که وی را باید یک هنرمند سیاسی دانست. 


ایران کارتون:

«تمامی چیزهایی که می توان در چهره بیسمارک دید» عنوان طرحی از آلفوس هکتور کلمب معروف به مولوش است که می توان آن ...

Currently unrated


مطالب مرتبطخانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions