اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1397 / 8 / 21 جایزه اول مسابقه بین المللی کارتون scoomix ایتالیا به حمید صوفی رسید


ایران کارتون:

در بخش هنرمندان خارجی این جشنواره حمید صوفی از ایران موفق به کسب جایزه اول شد و سپیده فرامرزی جایزه ویژه را به خود اختصاص داد.

ایران کارتون ضمن تبریک برای این دو هنرمند خوب کشورمان آرزوی کسب موفقیت های روزافزون دارد.


ایران کارتون:

در بخش هنرمندان خارجی این جشنواره حمید صوفی از ایران موفق به کسب جایزه اول شد و سپیده فرامرزی جایزه ویژه را به ...

Currently unrated


مطالب مرتبطخانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions