اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1397 / 5 / 13 تسلیت به همکار


ایران کارتون:

متاسفانه باخبر شدیم محمدحسین نیرومند، هنرمند کارتونیست خوب کشورمان در غم از دست دادن مادر خود سوگوار است.

ایران کارتون ضمن عرض تسلیت برای آنمرحومه غفران واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارد.


ایران کارتون:

متاسفانه باخبر شدیم محمدحسین نیرومند، هنرمند کارتونیست خوب کشورمان در غم از دست دادن مادر خود سوگوار است.

ایران کارتون ضمن عرض تسلیت ...

Currently unrated


مطالب مرتبطخانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions