اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1397 / 5 / 14 بهترین سایت کارتون و کاریکاتور دنیا را انتخاب کنید


ایران کارتون:

سایت سیریا کارتون کشور سوریه برای چهارمین بار اقدام به نظرسنجی برای انتخاب بهترین سایت کارتون و کاریکاتور دنیا نموده است.

شما می توانید تا تاریخ 17 مردادماه 1397 سه سایت برتر از نگاه خود را در اینجا انتخاب کنید.

لازم به ذکر است در سه دوره برگزاری این نظرسنجی توسط سایت سیریا کارتون، سایت ایران کارتون حائز رتبه اول شده بود.


ایران کارتون:

سایت سیریا کارتون کشور سوریه برای چهارمین بار اقدام به نظرسنجی برای انتخاب بهترین سایت کارتون و کاریکاتور دنیا نموده است.

شما می ...

Currently unrated


مطالب مرتبطخانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions