اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1397 / 5 / 3 تسلیت به همکار


ایران کارتون:

متاسفانه باخبر شديم علیرضا ذاکری از هنرمندان برجسته عرصه كارتون و گرافیک كشور در غم از دست دادن برادر خود سوگوار است.

ايران كارتون ضمن عرض تسليت، برای آنمرحوم غفران واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت می نمايد.


ایران کارتون:

متاسفانه باخبر شديم علیرضا ذاکری از هنرمندان برجسته عرصه كارتون و گرافیک كشور در غم از دست دادن برادر خود سوگوار است.

ايران ...

Currently unrated


مطالب مرتبطخانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions