اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1397 / 5 / 3 اعضای هیات داوران 38مین جشنواره ی کارتون نصرالدین حجا ترکیه معرفی شدند


ایران کارتون:

اعضای هیات داوران 38مین جشنواره ی کارتون نصرالدین حجا ترکیه معرفی شدند.

گفتنی است از ایران نیز رحیم بقال اصغری در جمع داوران این جشنواره حضور دارد.

ایران کارتون ضمن تبریک برای این هنرمند خوب کشورمان آرزوی کسب موفقیت های روزافزون دارد.


ایران کارتون:

اعضای هیات داوران 38مین جشنواره ی کارتون نصرالدین حجا ترکیه معرفی شدند.

گفتنی است از ایران نیز رحیم بقال اصغری در جمع داوران ...

Currently unrated


مطالب مرتبطخانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions