اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1395 / 10 / 19 برگزیدگان 4مین جشنواره جهانی هنر مقاومت معرفی شدند / بخش کارتون و کاریکاتور


نفر اول بخش کارتون: محبوبه پاکدل

ایران کارتون:

نفر دوم بخش کارتون: عثمان گوران از ترکیه

نفر سوم بخش کارتون: مهدی عزیزی

تقدیری‌های بخش کارتون:

ناصر مقدم

مجید ادیبی

بخش کاریکاتور:

نفر اول: آرش فروغی

نفر دوم: هادی اسدی

نفر سوم: شانکار پارمارثی از هند

تقدیری‌های بخش کاریکاتور:

شهرام شیرزادی


عارف نیازی


نفر اول بخش کارتون: محبوبه پاکدل

ایران کارتون:

نفر دوم بخش کارتون: عثمان گوران از ترکیه

نفر سوم بخش کارتون: مهدی عزیزی

تقدیری‌های بخش ...

Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions