اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1395 / 10 / 18 برگزیدگان بخش کارتون جشنواره ملی فرهنگی هنری "ایران ساخت" معرفی شدند


جایزه اول: مهناز یزدانی

ایران کارتون:

جایزه دوم: محمدعلی خلجی

جایزه سوم: مسعود ضیایی زردخشویی

شایسته تقدیر: محسن اسدی

شایسته تقدیر: پویا عبدلی

شایسته تقدیر: سعید صادقی

ایران کارتون ضمن تبریک برای این هنرمندان خوب کشورمان آرزوی کسب موفقیت های روزافزون دارد.


جایزه اول: مهناز یزدانی

ایران کارتون:

جایزه دوم: محمدعلی خلجی

جایزه سوم: مسعود ضیایی زردخشویی

شایسته تقدیر: محسن اسدی

شایسته تقدیر: پویا عبدلی

شایسته تقدیر ...

Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions