اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1395 / 10 / 27 برگزیدگان بخش کارتون نخستین جشنواره فرهنگ، رسانه و آموزش عمومی معرفی شدند


نفر اول: مهناز یزدانی

ایران کارتون:

نفر دوم: اکبر تراب پور

نفر سوم: ناصر مقدم

شایسته تقدیر: محسن اسدی

شایسته تقدیر: پویا عبدلی

شایسته تقدیر: علیرضا پاکدل


نفر اول: مهناز یزدانی

ایران کارتون:

نفر دوم: اکبر تراب پور

نفر سوم: ناصر مقدم

شایسته تقدیر: محسن اسدی

شایسته تقدیر: پویا عبدلی

شایسته تقدیر ...

Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions