اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1395 / 5 / 30 اعضای هیئت داوران 7مین جشنواره سراسری کارتون حوزه هنری خراسان شمالی-بجنورد معرفی شدند


ایران کارتون:

بنا بر اعلام دبیرخانه هفتمین جشنواره سراسری کارتون حوزه هنری خراسان شمالی آقایان مسعود ضیایی زردخشویی؛ بهرام ارجمندنیا؛ سجاد رافعی؛ محمود نظری و عباس ناصری آثار رسیده این دوره جشنواره را مورد قضاوت قرار خواهند داد.


ایران کارتون:

بنا بر اعلام دبیرخانه هفتمین جشنواره سراسری کارتون حوزه هنری خراسان شمالی آقایان مسعود ضیایی زردخشویی؛ بهرام ارجمندنیا؛ سجاد رافعی؛ محمود نظری و ...

Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions