اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1394 / 5 / 31 اعضای هیئت داوران 6مین جشنواره سراسری کارتون حوزه هنری خراسان شمالی معرفی شدند


ایران کارتون:

در این جشنواره بهمن عبدی، مسعود ضیایی زردخشویی، محمدعلی رجبی، داود یاراحمدی و عباس ناصری به قضاوت آثار رسیده خواهند پرداخت.

برای دیدن لیست هنرمندان شرکت کننده اینجا را کلیک کنید.


ایران کارتون:

در این جشنواره بهمن عبدی، مسعود ضیایی زردخشویی، محمدعلی رجبی، داود یاراحمدی و عباس ناصری به قضاوت آثار رسیده خواهند پرداخت.

برای دیدن ...

Current rating: 1
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions