اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1395 / 4 / 11 اعضای هیئت داوران 4مین جشنواره بین المللی کارتون بورس معرفی شدند


ایران کارتون:

در این جشنواره استاد جواد علیزاده، علیرضا کریمی مقدم و جمال رحمتی از ایران به همراه اردوغان کارایل از ترکیه و برنارد بوتون از فرانسه به داوری آثار رسیده خواهند پرداخت.


ایران کارتون:

در این جشنواره استاد جواد علیزاده، علیرضا کریمی مقدم و جمال رحمتی از ایران به همراه اردوغان کارایل از ترکیه و برنارد بوتون ...

Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions