اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1395 / 1 / 28 اعضای هیئت داوران 12مین جشنواره بین المللی کارتون سوریه معرفی شدند


ایران کارتون:

اعضای هیئت داوران 12مین جشنواره بین المللی کارتون سوریه معرفی شدند.

گفتنی است از ایران عماد صالحی نیز عضو هیئت داوران این جشنواره می باشد.


ایران کارتون:

اعضای هیئت داوران 12مین جشنواره بین المللی کارتون سوریه معرفی شدند.

گفتنی است از ایران عماد صالحی نیز عضو هیئت داوران این جشنواره ...

Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions