اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1395 / 9 / 3 اعضای هیئت داوران نخستین جشنواره ملی کارتون "گنجینه آب" معرفی شدند


ایران کارتون:

داوران نخستین جشنواره ملی کارتون "گنجینه ی آب" معرفی شدند. در این جشنواره آقایان جواد علیزاده، سیدمسعود شجاعی طباطبایی، عباس ناصری، سجاد رافعی و سامان ترابی به قضاوت آثار خواهند پرداخت.

جهت آگاهی از شرایط شرکت اینجا را کلیک کنید.


ایران کارتون:

داوران نخستین جشنواره ملی کارتون "گنجینه ی آب" معرفی شدند. در این جشنواره آقایان جواد علیزاده، سیدمسعود شجاعی طباطبایی، عباس ناصری، سجاد رافعی ...

Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions