اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1395 / 4 / 6 اعضای هیئت انتخاب و داوران اولین جشنواره هنرهای تجسمی نفس معرفی شدند


ایران کارتون:

در بخش کارتون این جشنواره علیرضا کریمی مقدم، حسن کریم زاده و فیروزه مظفری از اعضای هیئت انتخاب و استاد کامبیز درم بخش، جمال رحمتی و بهرام عظیمی اعضای هیئت داوران این جشنواره می باشند.

برای آگاهی از شرایط شرکت اینجا را کلیک کنید.


ایران کارتون:

در بخش کارتون این جشنواره علیرضا کریمی مقدم، حسن کریم زاده و فیروزه مظفری از اعضای هیئت انتخاب و استاد کامبیز درم بخش ...

Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions