اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1394 / 12 / 3 "ابعاد تنهایی" از نگاه فرزانه وزیری تبار


دیدن در ابعاد بزرگتر

ایران کارتون:

در 8مین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، هنرمندان کارتونیست چون دوره های گذشته در برخی دیگر از رشته های تجسمی نیز حضوری فعال دارند.

از این دست هنرمندان می توان به فرزانه وزیری تبار کارتونیست و مجسمه ساز و ارائه اثرش یعنی "ابعاد تنهایی" در این دوره اشاره کرد. 

دیدن در ابعاد بزرگتر

در بیانیه این اثر که ابعاد آن 60 در 80 در 100 سانتی متر بوده و در سال 1394 با متریال ترکیب مواد ساخته شده آمده است:

دنیای متکثر امروز با تمام امکانات و زرق و برقش، هرچه بیشتر انسان ها را تنها ساخته و آن ها را در غار تنهایی خویش فرو برده است. گاهی نزدیک ترین دوستان انسان وسایل بی جانی ست که در اتاق اش بهترین مصاحب او می شود و گویی برای التیام این انزوا به دامان آن ها پناه می برد.

از سوی دیگر همزمان با پیشرفت های شگرف امروزه، خانه ها کوچک و کوچک تر می شوند و محیط زیست آلوده و آلوده تر.

ابعاد تنهایی اثری است که نمایانگر زندگی انسان خردورز امروزی در خلوت خویش است.


دیدن در ابعاد بزرگتر

ایران کارتون:

در 8مین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، هنرمندان کارتونیست چون دوره های گذشته در برخی دیگر از رشته های تجسمی ...

Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions