اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1397 / 7 / 8 7مين مسابقه بين المللی كارتون مازاتلان مكزيك لغو شد


ایران کارتون:

طبق اعلام آقای سرخیو ناوارو، مسئول برگزاری مسابقه مازاتلان، این جشنواره به دلیل وقوع سیل و ویرانی سینالوآ لغو گردیده است!


ایران کارتون:

طبق اعلام آقای سرخیو ناوارو، مسئول برگزاری مسابقه مازاتلان، این جشنواره به دلیل وقوع سیل و ویرانی سینالوآ لغو گردیده است!

Currently unrated


مطالب مرتبطخانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions