اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1394 / 11 / 17 کارگاه کاریکاتور سیدمسعود شجاعی طباطبایی در شیراز


کارگاه کاریکاتور با حضور سید مسعود شجاعی طباطبایی روز جمعه ۱۶ بهمن ۹۴ در حوزه هنری شیراز برگزار شد.در این کارگاه یکروزه ضمن طراحی و انجام کار عملی ٬ کارهای شرکت کنندگان مورد بررسی قرار گرفت .
سید مسعود شجاعی در رابطه با آثار برجسته و همچنین کارهای خودش صحبت کرد و به نکات مهم در رابطه با شرایط کاریکاتور و جایگاه آن پرداخت .او از تجربیات خود از مجامع جهانی کاریکاتور گفت و اظهار داشت که ایران در ردیف سه کشور برتر کاریکاتور دنیا قراردارد . به گونه ای که بسیاری از جشنواره ها فراخوان های خود را به فارسی هم منتشر می کنند . 
در طول کارگاه آقای کرم اللهی رِیس حوزه هنری شیراز از نزدیک کارهای شرکت کنندگان را دید، و گپ و گفتی با شرکت کنندگان داشت .گفتمان ریاست حوزه هنری در رابطه با ایجاد فضای مطلوب و مناسب برای کار گروهی هنرمندان این عرصه و تعامل آن ها با یکدیگر در جهت ایجاد یک فضای فرهنگی در شهر شیراز از موارد مثبت و در خور توجه این کارگاه بود .
در این کارگاه چهره های شاخص کاریکا تور شیراز از جمله فرامرز کشتکار ، محمدرضا سهرابی، احسان ساعیان ، مجتبی اژدری،امیر فقتحعلی نژاد ، حمید استخر ، نسرین شیخی و سعید صادقی و...حضور داشتند .


کارگاه کاریکاتور با حضور سید مسعود شجاعی طباطبایی روز جمعه ۱۶ بهمن ۹۴ در حوزه هنری شیراز برگزار شد.در این کارگاه یکروزه ضمن طراحی ...

Current rating: 2
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions