اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1396 / 8 / 8 کارگاه جایگاه کارتون در مطبوعات محلی در نمایشگاه مطبوعات


ایران کارتون:

عباس ناصری اقدام به برگزاری کارگاهی با موضوع "جایگاه کارتون در مطبوعات محلی" در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات نموده است.

علاقمندان جهت شرکت می توانند روز دوشنبه 8 آبان ماه 1396 ساعت 18 به کارگاه شماره یک واقع در طبقه فوقانی شبستان مصلی مراجعه نمایند.


ایران کارتون:

عباس ناصری اقدام به برگزاری کارگاهی با موضوع "جایگاه کارتون در مطبوعات محلی" در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات نموده است.

علاقمندان جهت ...

Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions