اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1395 / 12 / 1 نمایشگاه کارتون و ورک شاپ سیدمسعود شجاعی در لبنان


ایران کارتون:

سیدمسعود شجاعی طباطبایی به منظور برپایی نمایشگاه آثار کارتون خود و همچنین برگزاری کارگاه آموزشی در کشور لبنان به سر می برد.

این نمایشگاه و ورک شاپ با حضور هنرمندان و دانشجویان مرکز "ابداع" و همچنین مرکز آموزشی رسانه ای "الاتحاد" در بیروت پایتخت لبنان در جریا است.


ایران کارتون:

سیدمسعود شجاعی طباطبایی به منظور برپایی نمایشگاه آثار کارتون خود و همچنین برگزاری کارگاه آموزشی در کشور لبنان به سر می برد.

این ...

Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions