اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1395 / 11 / 12 نمایشگاه آثار مارسین بوندارویچ لهستانی در بلژیک


نمایشگاهی از آثار مارسین بوندارویچ در ای سی سی بلژیک همزمان با داوری ۲۱ مین دوره مسابقه بین المللی کارتون یوروکارتوناله برپاشد، این نمایشگاه که با همکاری موزه ورشو لهستان شکل گرفت، منتخبی از بهترین آثار این هنرمند را در بر داشت.


مارسین درباره آثارش می گوید:

بخش قابل توجهی از آثار من در باره موضوعات سیاسی هستند و من این مسئولیت سنگین را درک و تحمل می کنم. حتی اگر از خلق یک اثر لذت ببرم اما حس قوی مسئولیت را نیز در قبال آن دارم. من باید این حساسیت ویژه، آزادی بیان و اراده را برای به اشتراک گذاشتن نظریات و احساساتم از طریق خلق آثار هنری ام به کار ببرم.
من همیشه تحت تاثیر وقایع انسانی و بی عدالتی های اجتماعی قرار می گیرم. مهم این است که حقیقت را ببینم و آنرا به دیگران نشان دهم. با وجود فاصله های عمیق میان مردم دنیا باید به بینندگان آثارم نزدیک شوم تا آثار مرا بهتر درک کنند. چشمان مشتاق یک کارتونیست همیشه به دنبال یافتن موضوعات جالب و روشی برای بیان آن از طریق احساسات خود است. واقعیت ها به ما اجازه نمی دهند بیکار بنشینیم. سیاستمداران همیشه موضوعات تازه ای برای به تصویر کشیدن به هنرمندان می دهند.

نمایشگاهی از آثار مارسین بوندارویچ در ای سی سی بلژیک همزمان با داوری ۲۱ مین دوره مسابقه بین المللی کارتون یوروکارتوناله برپاشد، این نمایشگاه که ...

Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions